Spor Kulüpleri

 

        

 

1. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
1.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
1.2 Spor Kulübü Tüzüğü - 2 Adet (Dosya İçerisindeki "İlk Kez Kurulacak Spor Kulübü Tüzük Örneği")
1.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
1.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname / Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler İçin
1.5 Adli Sicil Kaydı / E-Devletten üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız. Örnek
1.6 Spor Ceza Bilgi FormuSpor Bilgi Sistemi üzerinden alınacak ve ASKF' den Futbol Cezası Yoktur onaylatılacaktır.
1.7 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (UAVT Adres Numarası, Kira Kontratı, Tapu Belgesi)
1.8 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" ve dosyayı "Mavi Geniş Klasör" içerisinde teslim ediniz.

 

2. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇİŞ İŞLEMLERİ
2.1 Spor Kulübü Dönüşüm Dilekçesi
  2.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

2.1.2 Genel Kurul Duyurusu
2.1.3 Genel Kurul Divan Tutanağı
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü - 2 Adet (Dosya İçerisindeki "Dönüşüm Yapan Kulüpler İçin Tüzük Örneği")
2.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu ve EK2-SAYFA 2
2.4 Adli Sicil KaydıE-Devletten üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız. Örnek
2.5 Spor Ceza Bilgi Formu / Spor Bilgi Formu üzerinden alınacak ve ASKF' den Futbol Cezası Yoktur onaylatılacaktır.
2.6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler İçin
2.7 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" ve dosyayı "Mavi Geniş Klasör" içerisinde teslim ediniz.

  

3. SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
3.1 Spor Dalı Tescil Talep Yazısı
3.2 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
3.3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
3.4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
3.5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri (Kira Kontratı, Tapu Belgesi, Tahsis Yazısı vb.)
3.6 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" içerisinde teslim ediniz.

 

4. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ (SON TARİH 03.05.2023 SAAT 12.00)
4.1 Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi                                                                                                 
4.2 Nakdi Yardım Talep Formu
4.3 Yetki Belgesi
4.4 Alındı Belgesi ( Kulüp Makbuzu)
4.5 Nakdi Yardım IBAN Dilekçesi
4.6 Nakdi Yardım Taahhütnamesi
4.7 Borcu Yoktur Yazısı ( Vergi Dairesinden alınacaktır)                                                                                                         
4.8 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" içerisinde teslim ediniz.

 

5. BEYANNAME (SON TARİH - 31 MART 2023)
5.1 Spor Bilgi Sisteminde Beyanname Kılavuzu
5.2 Beyanname Örneği
5.3 Spor Bilgi Sistemine Yönlendirme

 

7045 SAYILI KANUNA GÖRE KULÜP TESCİL VE GENEL KURUL EVRAKLARI.rar

 

SPORCU LİSANSI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

KULÜP BRANŞ EKLEME, ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ VE NAKDİ YARDIM

 

ÖZEL SPOR TESİSİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER.rar   

 

ÖZEL SPOR TESİSLERİ SPORCU FORMU

 

İZCİ BİLGİ FORMU

 

İL SPOR OKULLARI KAYIT FORMU