Spor Kulüpleri

• DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇİŞ İŞLEMİ SON TARİHİ 26 EKİM 2024 !!!

• SPOR KULÜPLERİ 2023 YILI BEYANNAMESİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN 31 MART 2024 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

• SPOR KULÜPLERİ "YENİ ÜYE ALIMLARINI" KULÜP BAŞKANI E-DEVLETİ ÜZERİNDEN SPOR BİLGİ SİSTEMİNE GİREREK YETKİLİSİ OLDUĞUM KULÜPLER ADIMINI TAKİP EDEREK YAPABİLİRLER.

• SPOR KULÜPLERİ "ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ" KULÜP BAŞKANI E-DEVLETİ ÜZERİNDEN SPOR BİLGİ SİSTEMİNE GİREREK YETKİLİSİ OLDUĞUM KULÜPLER ADIMINI TAKİP EDEREK YAPABİLİRLER.

 

        

1. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
1.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
1.2 Spor Kulübü Tüzüğü - 2 Adet ve Her Sayfası İmzalı (Dosya içerisindeki "İlk Kez Kurulacak Spor Kulübü Tüzük Örneği")               
1.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirim Formu
1.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname / (7 Kişi)
1.5 Spor Kulübü Logosu (A4 Formatında ve Renkli Olarak Tüzüğün Arkasına Eklenecek)
1.6 Adli Sicil Kaydı (7 Kişi) / E-Devlet üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız. Örnek
1.7 Spor Ceza Bilgi Formu (7 Kişi) / Spor Bilgi Sistemi üzerinden Son 5 Yıl olarak alınacak ve ASKF' den onaylatılacaktır)
1.8 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (UAVT Adres Numarası, Kira Kontratı, Tapu Belgesi)
1.9 Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulması halinde ilgili kurumdan alınan izin belgesi
1.10 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" ve dosyayı "Mavi Geniş Klasör" içerisinde teslim ediniz
SPOR KULÜBÜ KURULUŞUNDAN İTİBAREN 6 AY İÇERİSİNDE BİLDİRMESİ GEREKEN İLK GENEL KURUL EVRAKLARI
Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
Genel Kurul Duyuru Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararından En Az 2 Hafta Önce Alınmış Duyuru Kararı)
Genel Kurul Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)
Genel Kurul Divan Tutanağı
Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu Listesi
Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname (10 Kişi / Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler İçin)                                               
Adli Sicil Kaydı (16 Kişi / E-Devlet üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız) Örnek
Spor Ceza Bilgi Formu (16 Kişi / Spor Bilgi Sistemi üzerinden Son 5 Yıl olarak alınacak ve ASKF' den onaylatılacaktır)                                     

SPOR KULÜBÜNÜN OLAĞAN GENEL KURUL EVRAKLARI

Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
Genel Kurul Duyuru Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararından En Az 2 Hafta Önce Alınmış Duyuru Kararı)
Genel Kurul Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)
Genel Kurul Divan Tutanağı
Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu Listesi
Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname (10 Kişi / Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler İçi
Adli Sicil Kaydı (16 Kişi / E-Devlet üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız) Örnek
Spor Ceza Bilgi Formu (16 Kişi / Spor Bilgi Sistemi üzerinden Son 5 Yıl olarak alınacak ve ASKF' den onaylatılacaktır) 

2. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇİŞ İŞLEMLERİ
2.1 Spor Kulübü Dönüşüm Dilekçesi
2.2 Genel Kurul Duyuru Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararından En Az 2 Hafta Önce Alınmış Duyuru Kararı)
2.3 Genel Kurul Kararı Fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)
2.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
2.5 Hazirun Listesi (İmzalı Katılım Listesi)
2.6
Spor Kulübü Tüzüğü - 2 Adet (Dosya İçerisindeki ''Dönüşüm Yapan Kulüpleri için Tüzük Örneği''
2.7 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
2.8 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu Listesi
2.9 Adli Sicil Kaydı (16 Kişi / E-Devlet üzerinden alırken örnekteki gibi seçim yapınız. Örnek
2.10 Spor Ceza Bilgi Formu (16 Kişi) / Spor Bilgi Formu üzerinden Son 5 Yıl olarak alınacak ve ASKF' den onaylatılacaktır.)
2.11 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname / Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler İçin                               
2.12 Spor Kulübünün Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Kurulması Halinde İlgili Kurumdan Alınan İzin Belgesi 
2.13
Hazırlanan evrakları ''Mavi Telli Dosya'' ve dosyayı ''Mavi Geniş Klasör'' içerisinde teslim ediniz.

3. SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
3.1 Spor Dalı Tescil Talep Yazısı
3.2 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi (Branş ve Antrenör Belirtilecek Şekilde Karar)
3.3 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi (En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi)                                                  
3.4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi  (Sözleşme En Fazla 3 Yıllık Olabilir)
3.5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri (Kira Kontratı, Tapu Belgesi, Tahsis Yazısı vb.)
3.6 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" ve dosyayı "Mavi Geniş Klasör" içerisinde teslim ediniz


4. SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
4.1 Spor Kulübü Fesih Dilekçesi
4.2 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)
4.3 Genel Kurul Duyurusu
4.4 Hazirun Listesi (İmzalı Katılım Listesi)
4.5 Genel Kurul Divan Tutanağı (''Derneğin Feshine Oy Birliği ile Karar Verilmiştir'' ibaresi olacaktır)                                                                  
4.6 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
4.7 Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı
4.8 Banka Hesabının Kapatıldığına Dair Yazı veya Dekont 


5. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM TALEP EVRAKLARI (SON BAŞVURU 15 KASIM)
5.1 Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi                                                                                                 
5.2 Nakdi Yardım Talep Formu 
 SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM TESLİM EVRAKLARI (YARDIM ALINDIKTAN SONRA)
5.3 Yetki Belgesi
5.4 Alındı Belgesi (Kulüp Makbuzu) 
5.5 Nakdi Yardım IBAN Dilekçesi
5.6 Nakdi Yardım Taahhütnamesi
5.7 Borcu Yoktur Yazısı (Vergi Dairesinden alınacaktır)                                                                                                         
5.8 Hazırlanan evrakları "Mavi Telli Dosya" içerisinde teslim ediniz.
 
 
 
 
 
 
 

 

6. BEYANNAME (SON TARİH - 31 MART 2023)
6.1 Spor Bilgi Sisteminde Beyanname Kılavuzu
6.2 Beyanname Örneği
6.3 Spor Bilgi Sistemine Yönlendirme                                                                                                                                             


7. SPONSORLUK İŞLEMLERİ
7.1 Adım Adım Sponsorluk                                                                                                                                                                                 
7.2 Sponsorluk Kullanma Modülü

 

SPORCU LİSANSI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
SPORCULARIMIZIN AİLE HEKİMLERİNDEN ALACAKLARI TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU İÇİN İŞLEM AKIŞI
ÖZEL SPOR TESİSİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖZEL SPOR TESİSLERİ SPORCU FORMU 2024.rar
İZCİ BİLGİ FORMU
İL SPOR OKULLARI KAYIT FORMU