İHALE DUYURU
08.10.2018
İl Müdürlüğümüzce, 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle
yapılacak olan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihaleleri ile 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin
(f) bendi kapsamında pazarlık usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımı ihaleleri 2 Ocak 2019
tarihinden itibaren e-ihale yoluyla yapılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.