YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURUSU
28.04.2017
19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Federasyon İl Temsilcisi" başlıklı 13/1 Maddesinde yer alan "Federasyon il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır." Hükmü gereğince itiraz yüzme branşı il temsilcisinin yeniden tespit edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilişikteki formun doldurularak en kısa sürede federasyonumuza bildirmenizi rica ederim.

İrtibat No: 0312-3100905 (Merkez-Ankara) - 0212-4834387 (İstanbul Bürosu)