2018 YILI SPOR EĞİTİM PLANI
24.01.2018
İlgi : a) 09.01.2018 tarihli ve 4760 sayılı Makam Onayı.
        b) 19.01.2018 tarihli 18312 sayılı Makam Onayı.

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda ilgili spor dalı
federasyonları ile işbirliği içerisinde hazırlanan 2018 yılı Spor Eğitim Planı ile 2018 yılında Spor
Eğitim Dairesi Başkanlığınca açılacak kurs ve seminer katılım ücretleri ile belge bedelleri ilgi (a)
ve (b) makam onayları ile yürürlüğe girmiş ve sporegitim.sgm.gov.tr web sitesinde yayınlanmıştır.

1516781248973.pdf